Oskar Og Tormod Wike AS
Bjellandveien 14
3172 VEAR

Oskar og Tormod Wike AS i Tønsberg ble etablert i 1961, og har lange og solide tradisjoner på å levere ekte håndtverk.  Etter mange år med sikker drift har bedriften opparbeidet et godt renommé i markedet som en allsidig, fleksibel, konkurransedyktig og kreativ maskinentreprenør.

Vårt virkeområde er hovedsakelig kommunaltekniske arbeider, veiarbeider, VA-ledninger og mindre bygningsarbeider.  I den senere tid har vi utvidet vårt arbeidsområde til også å omfatte anleggsrelaterte betongarbeider.

Vi er ca. 60 ansatte, staben består av hyggelige, motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Maskiner og utstyr er tilpasset de arbeidsoppgaver vi til enhver tid har.  Vårt geografiske satsingsområde Sør- og Øst-Norge, fortrinnsvis fra Skien i sør til Oslo i nord.

Bedriften er også godkjent som opplæringsbedrift, og vi anser det som et stort og viktig ansvar å rekruttere ny arbeidskraft til vår bransje.