Prisliste 2023

Åpningstider: Man.-fre. Kl. 07.00 – 15.30

Tlf nr. Vekt/ Kontor; 97003326.
E-post:post@solumpukk.no
faktura@solumpukk.no

Daglig leder, Henning Skovly. Tlf. 48126782
henning@solumpukk.no

Transport
For transportpriser og bestilling, ring Helge Holmen 95 10 91 22

VAREGR. VARENAVN Veil.PRIS/Tonn
1 Grus 0-4 100,00
2 Grus 0-8 120,00
3 Sams 0-20 141,00
4 Sams 0-50 145,00
5 Singel 4-8 169,00
6 Singel 8-16
7 Singel 16-22 197,00
8 Pukk 31,5-63(vasket Ballast) 193,00
9 Pukk 20-120 139,00
10 Stein fra brudd ( rødt) 92,00
11 Sams 0-20 Grå fra tunnel 78,00
13 Knust asfalt 135,00
14 Sprengstein fra tunnel 49,00
16 Singel 4-32 155,00
17 Singel 8-11 219,00
18 Singel 11-16 197,00
22 Mottak av betong På forespørsel
21 Mottak av flakasfalt 163,00
24 Mottak fyllmasse Etter avtale
25 kult 0-150 På forespørsel
45 20-50 155,00
46 Grøftepukk 4-16 178,00

Alle priser er oppgitt ekskl.mva
Produktinformasjon
Produktene er produsert etter kravene i NS-EN
NS-EN 12620 ( betongtilslag 11-16 mm,16-22 mm)
NS-EN 13242 ( Pukk til bygg og anleggsformål alle fraksjoner)
NS-EN 13043 ( tilslag til Asfalt, 0-4mm,0-8mm,4-8mm,8-11mm,11-16 mm )
NS-EN 13450 ( ballastpukk)
I tillegg til fraksjoner på listen, kan vi levere andre fraksjoner på bestilling.
Det produseres pukk i to kvaliteter.
-Eget fjell, rødlig rombeporfyr av svært god kvalitet.
-Gabro grå bergart som stammer fra tunnelene. Denne bergarten har ikke samme gode
kvalitet når det gjelder mekanisk styrke, men setter seg svært godt på grusveier mm.

LAST NED PRISLISTE