Startet opp som eget selskap (tidligere under Oskar og Tormod Wike AS) desember 2012.
Formål: Pukkverksvirksomhet, mottak/lagring, produksjon og salg av stein og asfalt.

Kontor/Vekt:
Tlf.: 954 99 000
Faktura e-post: faktura@solumpukk.no