Startet opp som eget selskap (tidligere under Oskar og Tormod Wike AS) desember 2012.
Formål: Pukkverksvirksomhet, mottak/lagring, produksjon og salg av stein og asfalt.
Vi har samarbeide med Jernbaneverket og flere store aktører på jernbaneutbygging, veibygging etc.

Ca. 15 ansatte – noen på deltid.

Daglig leder; Christoffer Bruserud. Tlf. 97 75 21 12
Driftsleder; Henning Skovly. henning@solumpukk.no Tlf. 48 12 67 82
Kontor/ Vekt; Irene Bruserud. Tlf. 95 49 90 00 faktura@solumpukk.no